پیدا کردن سرسیم های موتور آسنکرون  چاپ

تاریخ : شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1389 در ساعت 20:05

پیدا کردن سرسیم های موتور آسنکرون Uvw-xyz


تعیین آرایش کلافها در شیار :
موتورهای سه فاز از سه سیم پیچ تشکیل شده که هر کدام از این سیم پیچها 3/1 شیارهای استاتور را اشغال می
کند. این سیم پیچها به فاز اول (r) ، فاز دوم (s) ، فاز سوم (t) شناسایی می شوند.

*
سیم پیچی که از فاز Rتغذیه می کند شروع سیم پیچی را (u ) و انتهای آنرا با ( X )

*
سیم پیچی که از فاز S تغذیه می کند شروع سیم پیچی را (v ) و انتهای آنرا با ( Y )

*
سیم پیچی که از فاز T تغذیه می کند شروع سیم پیچی را (w ) و انتهای آنرا با ( Z )
برای یافتن سر سیم ها‌ :
ابتدا باید دو سر هر کلاف را پیدا کنید از مولتی متر یا هر روش دیگری که می شناسید .( یک سر مولتی متر را به یک
سر سیم گرفته ، سر دیگر مولتی متر را با 5 سر سیم باقی مانده امتحان می کنید . هر کدام که راه داد ، آن یک کلاف
سیم پیچ است . )
اشتباه در سرسیم ها :
همانطور که می دانیم موتور سه فاز از سه سیم پیچ تشکیل شده است.که هر کدام از سیم پیچها 3/1 شیارهای
استاتور را اشغال کرده وباعث تشکیل قطب در موتور می شود و قطب ها حرکت دورانی به روتورمی دهد . حال اگر سر
سیمی تغییر کند در موتور ایجاد قطب نمی شود و موتور حرکت نمی کند و می تواند باعث سوختن موتور شود .
قبل از انجام کار اگر بار روی موتور قرار دارد بار را از روی موتور بردارید. ( تسمه یا ....)


اگر سربندی ها پاک شده باشه و ما هیچگونه سر و ته کلافی رو نداشته باشیم


ابتدا سر های موتور رو به دلخواه شماره گذاری میکنیم سپس با یک اهم متر سر و ته هر یک رو مشخص میکنیم از این سه سیم پیچ مشخص شده دو سر یکی از انها (1-5)رو u یا x نامگذاری میکنیم (u در نظر میگیریم) سپس هر یک از سر های سیم پیچ های دیگر را با x اتصال میدهیم.اگر سیم پیچ u-x رو به ولتاژ متناوب وصل کنیم در سیم پیچ های(3-4)و(2-6)نصف ولتاژ تغذیه القا خواهد شد.اگر اختلاف ولتاژ بین(1-3)و(1-2)حدود یک و نیم برابر ولتاژ تغذیه U-X باشد اتصال صحیح است.در این صورت اختلاف ولتاژ بین ترمینال های 2و3 صفر است.بدین ترتیب میتوان شماره 3 رو w و 2 را نیز v و 4 را z و 6 رو با y نشان داد.اگر اختلاف سطح دو سر 1و2 از اختلاف سطح تغذیه کمتر باشد باید سر و ته 2 و 6 رو با هم عوض کرد.